Vision - Senda
Vision - Senda

Visió

Programa que permet desenvolupar la visió individual i compartida d’un projecte, equip o empresa, permetent la posterior apropiació per part de tots els participants.

El desenvolupament d’una visió compartida permet alinear a l’equip en una mateixa direcció, generant-se una energia que permet donar un salt quantitatiu i qualitatiu en l’assoliment dels seus reptes.

Per tal d’assolir aquest propòsit tots els participants intervenen activament durant tot el programa amb la màxima llibertat i tots ells prenen consciència de la importància de les aportacions de tots.

Amb aquesta comunicació fluïda les possibilitats es multipliquen amb l’aportació de múltiples detalls i matisos permetent que tots vegin la potència del treball de l’equip durant la construcció d’aquesta visió compartida.

Se tracta d’un programa totalment experiencial i participatiu que aconsegueix la profunditat i transcendència necessària.

INFORMACIÓ

Email: info@senda.site

Albert Gibert: +34 618 560 308
Cristina Berenguer: +34 629 344 602

Programa que permet desenvolupar la visió individual i compartida d’un projecte, equip o empresa, permetent la posterior apropiació per part de tots els participants.

El desenvolupament d’una visió compartida permet alinear a l’equip en una mateixa direcció, generant-se una energia que permet donar un salt quantitatiu i qualitatiu en l’assoliment dels seus reptes.

Per tal d’assolir aquest propòsit tots els participants intervenen activament durant tot el programa amb la màxima llibertat i tots ells prenen consciència de la importància de les aportacions de tots.

Amb aquesta comunicació fluïda les possibilitats es multipliquen amb l’aportació de múltiples detalls i matisos permetent que tots vegin la potència del treball de l’equip durant la construcció d’aquesta visió compartida.

Se tracta d’un programa totalment experiencial i participatiu que aconsegueix la profunditat i transcendència necessària.

INFORMACIÓ

Email: info@senda.site

Albert Gibert:
+34 618 560 308

Cristina Berenguer:
+34 629 344 602