Team Pro - Senda
Team-Pro Senda

Team-Pro

Programa d’un gran impacte concebut per tal d’afavorir la transició d’un grup a un Equip d’Alt Rendiment. Definim un Equip d’Alt Rendiment com un equip que està cohesionat en torn a un propòsit rellevant i compartit, que es centra en l’assoliment d’un objectiu comú, que actua amb uns valors consensuats, que es comunica de forma fluida i eficaç, que genera confiança entre els seus integrants i que aprèn a millorar constantment a través del feedback intern i extern.

Tots els equips passen per diferents etapes en els seu creixement o evolució. En funció de com es gestionin, cada una d’aquestes etapes pot resultar o bé molt productiva i efectiva o bé menys positiva podent fins i tot arribar a situacions destructives.

Per aconseguir els millors resultats és necessari estimular una comunicació empàtica entre els membres del grup. D’aquesta manera es podran abordar situacions amb molta més determinació i es gestionaran adequadament possibles conflictes, augmentant la cohesió i la compenetració grupal.

Més enllà de les competències professionals que requereix la pròpia tasca del grup, és necessari reforçar elements clau que facilitaran que l’equip pugui desenvolupar amb garanties la seva activitat permetent que aquest procés retro-alimenti permanentment el seu creixement. Durant la intervenció s’afavoreixen aspectes com ara el compromís, l’auto-motivació, l’esforç i la sincronització.

INFORMACIÓ

Email: info@senda.site

Albert Gibert: +34 618 560 308
Cristina Berenguer: +34 629 344 602

Programa d’un gran impacte concebut per tal d’afavorir la transició d’un grup a un Equip d’Alt Rendiment. Definim un Equip d’Alt Rendiment com un equip que està cohesionat en torn a un propòsit rellevant i compartit, que es centra en l’assoliment d’un objectiu comú, que actua amb uns valors consensuats, que es comunica de forma fluida i eficaç, que genera confiança entre els seus integrants i que aprèn a millorar constantment a través del feedback intern i extern.

Tots els equips passen per diferents etapes en els seu creixement o evolució. En funció de com es gestionin, cada una d’aquestes etapes pot resultar o bé molt productiva i efectiva o bé menys positiva podent fins i tot arribar a situacions destructives.

Per aconseguir els millors resultats és necessari estimular una comunicació empàtica entre els membres del grup. D’aquesta manera es podran abordar situacions amb molta més determinació i es gestionaran adequadament possibles conflictes, augmentant la cohesió i la compenetració grupal.

Més enllà de les competències professionals que requereix la pròpia tasca del grup, és necessari reforçar elements clau que facilitaran que l’equip pugui desenvolupar amb garanties la seva activitat permetent que aquest procés retro-alimenti permanentment el seu creixement. Durant la intervenció s’afavoreixen aspectes com ara el compromís, l’auto-motivació, l’esforç i la sincronització.

INFORMACIÓ

Email: info@senda.site

Albert Gibert:
+34 618 560 308

Cristina Berenguer:
+34 629 344 602