Roots - Senda
Roots - Senda

Roots

Programa específicament dissenyat per a associacions professionals, empreses i equips de nova o recent creació que vulguin dotar-se d’uns ciments sòlids sobre els que construir i desenvolupar el seu projecte.

Roots es centra principalment en el disseny a mida d’un pacte fundacional i en l’adquisició de les habilitats de comunicació fonamentals per tal que els socis puguin gestionar entre ells amb èxit les diferents situacions que es donin en el funcionament del seu projecte, aprenent a establir espais de diàleg segurs en els que la discrepància entre els diferents punts de vista pugui generar coneixement i no conflicte.

Els valors sobre els que s’aixeca l’empresa o el projecte, el tipus de relació associativa que es vol mantenir i el disseny d’una visió compartida que promogui l’alineament són alguns dels aspectes sobre els que es centra la nostra proposta.

Roots també es recomana a qualsevol empresa o associació que vulgui revisar, sanejar o redissenyar les seves bases des de les quals vol créixer cap a l’èxit.

INFORMACIÓ

Email: info@senda.site

Albert Gibert: +34 618 560 308
Cristina Berenguer: +34 629 344 602

Programa específicament dissenyat per a associacions professionals, empreses i equips de nova o recent creació que vulguin dotar-se d’uns ciments sòlids sobre els que construir i desenvolupar el seu projecte.

Roots es centra principalment en el disseny a mida d’un pacte fundacional i en l’adquisició de les habilitats de comunicació fonamentals per tal que els socis puguin gestionar entre ells amb èxit les diferents situacions que es donin en el funcionament del seu projecte, aprenent a establir espais de diàleg segurs en els que la discrepància entre els diferents punts de vista pugui generar coneixement i no conflicte.

Els valors sobre els que s’aixeca l’empresa o el projecte, el tipus de relació associativa que es vol mantenir i el disseny d’una visió compartida que promogui l’alineament són alguns dels aspectes sobre els que es centra la nostra proposta.

Roots també es recomana a qualsevol empresa o associació que vulgui revisar, sanejar o redissenyar les seves bases des de les quals vol créixer cap a l’èxit.

INFORMACIÓ

Email: info@senda.site

Albert Gibert:
+34 618 560 308

Cristina Berenguer:
+34 629 344 602