focus - Senda
Focus - Senda

Focus

Programa que permet abordar amb èxit als equips situacions concretes de diferent naturalesa. Pot tractar-se de canvis estructurals, de situacions de transició, de la necessitat de mediació en algun conflicte, d’un canvi rellevant per l’entrada o sortida d’algun membre de l’equip, etc.

Es tracta de dotar d’una mirada possibilitadora a l’equip per tal que assumeixi un repte amb total seguretat i determinació. Per això cal començar per alinear-se al voltant de l’acceptació i la interpretació de la realitat i definir quines necessitats genera internament dins el propi equip. A partir d’aquesta acceptació cal definir quins possibles bloquejos genera aquesta realitat i es pot treballar en les diferents maneres de superar-los.

Es tracta de dissenyar un pla consensuat que activi a l’equip en la direcció desitjada per tal de superar la situació d’origen i enfocar-se a un nivell de rendiment òptim. Si es gestiona adequadament aquest procés dotarà a l’equip d’un elevat nivell de solidesa i d’un alineament sincer i perdurable en el temps.

INFORMACIÓ

Email: info@senda.site

Albert Gibert: +34 618 560 308
Cristina Berenguer: +34 629 344 602

Programa que permet abordar amb èxit als equips situacions concretes de diferent naturalesa. Pot tractar-se de canvis estructurals, de situacions de transició, de la necessitat de mediació en algun conflicte, d’un canvi rellevant per l’entrada o sortida d’algun membre de l’equip, etc.

Es tracta de dotar d’una mirada possibilitadora a l’equip per tal que assumeixi un repte amb total seguretat i determinació. Per això cal començar per alinear-se al voltant de l’acceptació i la interpretació de la realitat i definir quines necessitats genera internament dins el propi equip. A partir d’aquesta acceptació cal definir quins possibles bloquejos genera aquesta realitat i es pot treballar en les diferents maneres de superar-los.

Es tracta de dissenyar un pla consensuat que activi a l’equip en la direcció desitjada per tal de superar la situació d’origen i enfocar-se a un nivell de rendiment òptim. Si es gestiona adequadament aquest procés dotarà a l’equip d’un elevat nivell de solidesa i d’un alineament sincer i perdurable en el temps.

INFORMACIÓ

Email: info@senda.site

Albert Gibert:
+34 618 560 308

Cristina Berenguer:
+34 629 344 602