family&bussiness - Senda
family&bussiness - Senda

Family & Business

Família i empresa, empresa i família, dos termes freqüentment relacionats i que no sempre conviuen de manera òptima. Dues realitats amb objectius moltes vegades aparentment incompatibles:

  • l’empresa familiar com a tal, té a objectiu la rendibilitat del negoci.
  • la família empresària, com a família, té com a finalitat la pervivència i sosteniment de l’entramat de relacions afectives que la composen.

Massa sovint les famílies empresàries es veuen abocades a renunciar a algun d’aquests objectius havent de prendre decisions, no sempre encertades des del punt de vista empresarial, en favor de la pau i de la bona convivència familiar. A l’altre extrem, les relacions entre els membres de la família es poden veure perjudicades per avantposar els interessos del negoci.

Què passaria si les famílies empresàries es donessin l’oportunitat de dotar-se d’eines relacionals i de comunicació que els permetessin conciliar aquests interessos aparentment contraposats?

Què passaria si poguessin establir uns valors i unes regles de joc que servissin per donar cabuda a tots els membres de la família independentment del seu grau d’implicació en el dia a dia de l’empresa?

L’objectiu principal del nostre programa Family & Business és el de proporcionar a les famílies empresàries les eines i espais de diàleg segurs per tal de buscar l’alineament de tos els seus components, respectant i reconeixent el lloc que ocupa cadascú, donant-se l’oportunitat de resoldre qüestions pendents, de gestionar la discrepància com a motor de creixement i de definir la seva pròpia visió compartida i integradora.

INFORMACIÓ

Email: info@senda.site

Albert Gibert: +34 618 560 308
Cristina Berenguer: +34 629 344 602

Família i empresa, empresa i família, dos termes freqüentment relacionats i que no sempre conviuen de manera òptima. Dues realitats amb objectius moltes vegades aparentment incompatibles:

  • l’empresa familiar com a tal, té a objectiu la rendibilitat del negoci.
  • la família empresària, com a família, té com a finalitat la pervivència i sosteniment de l’entramat de relacions afectives que la composen.

Massa sovint les famílies empresàries es veuen abocades a renunciar a algun d’aquests objectius havent de prendre decisions, no sempre encertades des del punt de vista empresarial, en favor de la pau i de la bona convivència familiar. A l’altre extrem, les relacions entre els membres de la família es poden veure perjudicades per avantposar els interessos del negoci.

Què passaria si les famílies empresàries es donessin l’oportunitat de dotar-se d’eines relacionals i de comunicació que els permetessin conciliar aquests interessos aparentment contraposats?

Què passaria si poguessin establir uns valors i unes regles de joc que servissin per donar cabuda a tots els membres de la família independentment del seu grau d’implicació en el dia a dia de l’empresa?

L’objectiu principal del nostre programa Family & Business és el de proporcionar a les famílies empresàries les eines i espais de diàleg segurs per tal de buscar l’alineament de tos els seus components, respectant i reconeixent el lloc que ocupa cadascú, donant-se l’oportunitat de resoldre qüestions pendents, de gestionar la discrepància com a motor de creixement i de definir la seva pròpia visió compartida i integradora.

INFORMACIÓ

Email: info@senda.site

Albert Gibert:
+34 618 560 308

Cristina Berenguer:
+34 629 344 602