Customer Centricity - Senda
Customer Centricity - Senda

Customer Centricity

Es tracta d’un programa en què els participants viuen una autèntica “experiència de client” destacant-se la rellevància d’aquesta figura per a tota l’organització i descobrint una nova dimensió de les relacions entre les parts implicades. El client és considerat com el principal motor d’exploració dels propis límits individuals i col·lectius del creixement.

La perspectiva centrada en el client o usuari determina l’experiència a través dels diferents punts de contacte (touchpoints) que se donen en totes les interaccions entre les empreses i els seus clients. Durant el customer journey a cada un d’aquests punts de contacte es generen una sèrie de sentiments, necessitats i motivacions que han d’identificar-se per tal d’enfocar-se en la generació d’autèntic valor per al client.

Per tal que aquest procés generatiu funcioni i obtingui els resultats esperats és fonamental aprofitar tot el potencial creatiu dels individus, dels equips i de tota l’organització. La creativitat ja no és només una habilitat vinculada exclusivament als artistes sinó que s’ha convertit en l’autèntic motor de les organitzacions de tots els sectors i dimensions.

Durant el desenvolupament del programa els participants podran experimentar tant en la pròpia tasca d’organitzar-se, en el disseny dels processos, en la distribució de funcions, en l’assignació de recursos i en la gestió de la informació i experimentar també els diferents resultats obtinguts i la seva incidència en la relació amb el client i en el seu propi equip.

INFORMACIÓ

Email: info@senda.site

Albert Gibert: +34 618 560 308
Cristina Berenguer: +34 629 344 602

Es tracta d’un programa en què els participants viuen una autèntica “experiència de client” destacant-se la rellevància d’aquesta figura per a tota l’organització i descobrint una nova dimensió de les relacions entre les parts implicades. El client és considerat com el principal motor d’exploració dels propis límits individuals i col·lectius del creixement.

La perspectiva centrada en el client o usuari determina l’experiència a través dels diferents punts de contacte (touchpoints) que se donen en totes les interaccions entre les empreses i els seus clients. Durant el customer journey a cada un d’aquests punts de contacte es generen una sèrie de sentiments, necessitats i motivacions que han d’identificar-se per tal d’enfocar-se en la generació d’autèntic valor per al client.

Per tal que aquest procés generatiu funcioni i obtingui els resultats esperats és fonamental aprofitar tot el potencial creatiu dels individus, dels equips i de tota l’organització. La creativitat ja no és només una habilitat vinculada exclusivament als artistes sinó que s’ha convertit en l’autèntic motor de les organitzacions de tots els sectors i dimensions.

Durant el desenvolupament del programa els participants podran experimentar tant en la pròpia tasca d’organitzar-se, en el disseny dels processos, en la distribució de funcions, en l’assignació de recursos i en la gestió de la informació i experimentar també els diferents resultats obtinguts i la seva incidència en la relació amb el client i en el seu propi equip.

INFORMACIÓ

Email: info@senda.site

Albert Gibert:
+34 618 560 308

Cristina Berenguer:
+34 629 344 602