Coaching Individual - Senda
Coaching Individual - Senda

Coaching individual. Life & Executive Coaching

Entenem el coaching como un procés d’aprenentatge transformacional que possibilita que els nostres clients aconsegueixin aquells objectius tant personals com professionals amb els que s’han decidit comprometre.

Durant les sessions de coaching individual el coach acompanya al seu client per tal que aquest pugui aconseguir els seus objectius per si mateix, prenent consciència dels seus “punts cecs”, descobrint noves perspectives que possibiliten altres vies d’acció i desenvolupant les seves pròpies competències i habilitats.

Fases del Procés de Coaching:

 • Generació d’una relació de confiança entre el client i el seu coach.
 • Establiment i concreció d’un objectiu.
 • Presa de consciència. Creences, actituds o comportaments que estan separant al client d’allò que vol aconseguir.
 • Disseny de la situació ideal. Quines noves perspectives s’obren que possibiliten al client assolir allò que desitja.
 • Establiment d’un Pla d’Acció. Desenvolupament de competències i habilitats.
 • Seguiment del Pla d’Acció i Indicadors de Resultat. Ajuden a que el propi client pugui avaluar els seu progrés.
 • El client incorpora l’aprenentatge que ha anat sorgint durant les sessions i és capaç de sostenir de manera autònoma aquells comportaments, actituds, emocions i creences que li permeten la consecució dels seus objectius.

INFORMACIÓ

Email: cberenguer@senda.site
Tel. +34 629 344 602

Entenem el coaching como un procés d’aprenentatge transformacional que possibilita que els nostres clients aconsegueixin aquells objectius tant personals com professionals amb els que s’han decidit comprometre.

Durant les sessions de coaching individual el coach acompanya al seu client per tal que aquest pugui aconseguir els seus objectius per si mateix, prenent consciència dels seus “punts cecs”, descobrint noves perspectives que possibiliten altres vies d’acció i desenvolupant les seves pròpies competències i habilitats.

Fases del Procés de Coaching:

 • Generació d’una relació de confiança entre el client i el seu coach.
 • Establiment i concreció d’un objectiu.
 • Presa de consciència. Creences, actituds o comportaments que estan separant al client d’allò que vol aconseguir.
 • Disseny de la situació ideal. Quines noves perspectives s’obren que possibiliten al client assolir allò que desitja.
 • Establiment d’un Pla d’Acció. Desenvolupament de competències i habilitats.
 • Seguiment del Pla d’Acció i Indicadors de Resultat. Ajuden a que el propi client pugui avaluar els seu progrés.
 • El client incorpora l’aprenentatge que ha anat sorgint durant les sessions i és capaç de sostenir de manera autònoma aquells comportaments, actituds, emocions i creences que li permeten la consecució dels seus objectius.

INFORMACIÓ

Email: cberenguer@senda.site
Tel. +34 629 344 602