Coaching Empresas - Senda
Coaching Empresas - Senda

Coaching en Empreses

Cada dia les organitzacions són més conscients que el seu principal actiu és el capital humà i de que cada empresa, independentment de la seva dimensió, és un petit univers d’interaccions en el que la comunicació i les relacions interpersonals fluïdes i constructives són vitals pel seu creixement i pervivència.

El coaching dins del context empresarial contribueix a que tant persones com equips de treball despleguin el seu màxim potencial i millorin els seus nivells de rendiment.

A través del coaching, el client, tant individual com grupal, profunditza en el seu auto-coneixement, pren consciència dels frens que el traven i, a partir d’aquí, genera noves actituds, solucions i maneres d’actuar que possibiliten la consecució dels seus objectius.

A nivell individual:

 • En casos en què l’assumpció de noves responsabilitats requereixi tant treballar competències lligades al lloc de treball com l’adquisició de noves habilitats.
 • Quan l’empresa detecta talent en algun membre del seu staff que vol que es desenvolupi de forma alineada als interessos de l’organització.
 • Quan es vol donar suport a un pla de carrera amb un procés de coaching que faciliti el desenvolupament del potencial de la persona promocionada.
 • En situacions d’estrès o crisi en las que el directiu necessita eines addicionals per tal de fer front als reptes o a la incertesa que comporten.

A nivell col·lectiu:

 • Per tal de potenciar la concreció, l’enfoc a resultats i la presa de decisions.
 • Per tal de millorar els nivells de rendiment.
 • Per assolir l’alineament i la sincronització dels equips de treball.
 • Per a millorar la comunicació i l’ambient de treball a l’empresa.
 • Per a fomentar el sentit de pertinença i l’alineament amb els interessos de la companyia.

El nostre propi coneixement del món empresarial ens permet una aproximació molt més ràpida i empàtica als reptes dels nostres clients.

Totes les intervencions que proposem es dissenyen a mida i dediquem una gran part dels nostres esforços a aprofundir en el coneixement de la realitat dels nostres clients i de les seves necessitats per tal de poder-los acompanyar de la manera més eficient en la seva senda cap a l’excel·lència.

INFORMACIÓ

Email: cberenguer@senda.site
Tel. +34 629 344 602

Cada dia les organitzacions són més conscients que el seu principal actiu és el capital humà i de que cada empresa, independentment de la seva dimensió, és un petit univers d’interaccions en el que la comunicació i les relacions interpersonals fluïdes i constructives són vitals pel seu creixement i pervivència.

El coaching dins del context empresarial contribueix a que tant persones com equips de treball despleguin el seu màxim potencial i millorin els seus nivells de rendiment.

A través del coaching, el client, tant individual com grupal, profunditza en el seu auto-coneixement, pren consciència dels frens que el traven i, a partir d’aquí, genera noves actituds, solucions i maneres d’actuar que possibiliten la consecució dels seus objectius.

A nivell individual:

 • En casos en què l’assumpció de noves responsabilitats requereixi tant treballar competències lligades al lloc de treball com l’adquisició de noves habilitats.
 • Quan l’empresa detecta talent en algun membre del seu staff que vol que es desenvolupi de forma alineada als interessos de l’organització.
 • Quan es vol donar suport a un pla de carrera amb un procés de coaching que faciliti el desenvolupament del potencial de la persona promocionada.
 • En situacions d’estrès o crisi en las que el directiu necessita eines addicionals per tal de fer front als reptes o a la incertesa que comporten.

A nivell col·lectiu:

 • Per tal de potenciar la concreció, l’enfoc a resultats i la presa de decisions.
 • Per tal de millorar els nivells de rendiment.
 • Per assolir l’alineament i la sincronització dels equips de treball.
 • Per a millorar la comunicació i l’ambient de treball a l’empresa.
 • Per a fomentar el sentit de pertinença i l’alineament amb els interessos de la companyia.

El nostre propi coneixement del món empresarial ens permet una aproximació molt més ràpida i empàtica als reptes dels nostres clients.

Totes les intervencions que proposem es dissenyen a mida i dediquem una gran part dels nostres esforços a aprofundir en el coneixement de la realitat dels nostres clients i de les seves necessitats per tal de poder-los acompanyar de la manera més eficient en la seva senda cap a l’excel·lència.

INFORMACIÓ

Email: cberenguer@senda.site
Tel. +34 629 344 602