Coaching Equipos - Senda
Coaching Equipos - Senda

Coaching d’Equips

El coaching d’equips es dirigeix a grups de treball que comparteixen un objectiu comú i que busquen l’alineament i la coordinació necessaris per a obtenir uns resultats extraordinaris en la seva tasca habitual.

El coach acompanya en temps real als equips en les seves reunions de treball sense interferir en la seva tasca.

Des de la seva observació de l’equip com un sistema autònom, el coach posa la seva mirada externa al servei de l’equip amb l’objectiu de promoure la reflexió col·lectiva per tal que l’equip en el seu conjunt prengui consciència d’allò que frena el seu acompliment.

L’equip manté en tot moment el control del seu procés de desenvolupament cap a l’excel·lència grupal, transita del problema al repte i assumeix la responsabilitat de la seva pròpia transformació.

Des de l’orientació a resultats, aquesta modalitat de coaching grupal dóna poder a l’equip, que decideix quines noves regles vol incorporar a la seva manera de fer per tal de promoure el canvi i assolir els objectius desenvolupant tot el seu potencial.

Aspectes rellevants del Coaching d’Equips:

 • Enforteix el sentiment de pertinença al grup.
 • Fomenta l’empatia entre els membres del grup.
 • Es centra en l’orientació a resultats.
 • Afavoreix la presa de consciència per part de l’equip d’allò que frena el seu acompliment.
 • Utilitza la diversitat com a palanca de creixement. Gestió de la discrepància de manera eficient.
 • Propicia la resolució de possibles conflictes dins del propi equip.
 • Promou la coordinació d’accions per a assolir una efectivitat més alta en la tasca.
 • Dóna poder a l’equip afavorint el trànsit del problema al repte.
 • Posa de relleu la interdependència i afavoreix la sincronització.
 • Fomenta la creativitat i la generació de solucions.
 • Promou l’alineament i la concreció.

INFORMACIÓ

Email: cberenguer@senda.site
Tel. +34 629 344 602

El coaching d’equips es dirigeix a grups de treball que comparteixen un objectiu comú i que busquen l’alineament i la coordinació necessaris per a obtenir uns resultats extraordinaris en la seva tasca habitual.

El coach acompanya en temps real als equips en les seves reunions de treball sense interferir en la seva tasca.

Des de la seva observació de l’equip com un sistema autònom, el coach posa la seva mirada externa al servei de l’equip amb l’objectiu de promoure la reflexió col·lectiva per tal que l’equip en el seu conjunt prengui consciència d’allò que frena el seu acompliment.

L’equip manté en tot moment el control del seu procés de desenvolupament cap a l’excel·lència grupal, transita del problema al repte i assumeix la responsabilitat de la seva pròpia transformació.

Des de l’orientació a resultats, aquesta modalitat de coaching grupal dóna poder a l’equip, que decideix quines noves regles vol incorporar a la seva manera de fer per tal de promoure el canvi i assolir els objectius desenvolupant tot el seu potencial.

 • Enforteix el sentiment de pertinença al grup.
 • Fomenta l’empatia entre els membres del grup.
 • Es centra en l’orientació a resultats.
 • Afavoreix la presa de consciència per part de l’equip d’allò que frena el seu acompliment.
 • Utilitza la diversitat com a palanca de creixement. Gestió de la discrepància de manera eficient.
 • Propicia la resolució de possibles conflictes dins del propi equip.
 • Promou la coordinació d’accions per a assolir una efectivitat més alta en la tasca.
 • Dóna poder a l’equip afavorint el trànsit del problema al repte.
 • Posa de relleu la interdependència i afavoreix la sincronització.
 • Fomenta la creativitat i la generació de solucions.
 • Promou l’alineament i la concreció.

INFORMACIÓ

Email: cberenguer@senda.site
Tel. +34 629 344 602