Lego Serious Play - Senda

Per què un workshop de LEGO® Serious Play®?

La metodologia LSP es va començar a desenvolupar fa més de vint anys a partir d’una col·laboració entre el fabricant de joguines Lego i professors de prestigioses universitats com ara el MIT (USA) i la IMD (Suïssa). Durant un període de més de deu anys es va anar afinant un mètode que, aprofitant els recursos de Lego, permet crear models en 3D per tal de representar qualsevol situació, idea, projecte, visió, etc. Tant de forma individual com col·lectiva.

Els principals avantatges de poder construir models individuals que representin situacions reals o suposades, fent-les visibles i tangibles, per tal d’agregar-los després a models compartits, són:

  • Participació 100-100: Tots els participants intervenen activament durant tot el taller permetent que aflorin totes les idees d’una forma lliure i clara per a tots.
  • Comunicació: Les possibilitats es multipliquen amb l’aportació de múltiples detalls i matisos que permeten ampliar i desenvolupar sense límits qualsevol representació.
  • Creativitat: La gamificació i, en aquest cas concret, el treball manual de construcció de models, permeten afrontar reptes difícils amb molta més determinació i faciliten el suport del grup i la col·laboració.
  • Retenció i assimilació: La representació en 3D inclús d’idees abstractes permet una millor comprensió i facilita el seu record.
  • Visió compartida: Tots els que intervenen en el taller es senten inclosos en la representació grupal d’un concepte o projecte i se’l poden apropiar o fer seu.

Aquesta metodologia, al facilitar la participació i la comunicació, és un recurs que permet desenvolupar tot el seu potencial en mans d’un equip que es plantegi i vulgui avançar en el seu desenvolupament grupal. En aquest sentit, els tallers amb la metodologia LSP permeten treballar aspectes que van des de la integració i la relació dels membres de l’equip, fins el treball d’una visió compartida i dels propis reptes i plantejaments estratègics que es vulguin explorar des de qualsevol realitat grupal.