El sentido como motor de un proyecto - Senda

El sentit com a motor d’un projecte

Els projectes professionals o empresarials ens porten a dos nivells relacionals: la tasca i l’entorn. Dins la tasca podem contrastar les competències i habilitats professionals, l’experiència o la vocació, entre d’altres. És, d’alguna manera, allò que duem dins la motxilla per tal de complir amb les nostres funcions professionals. Si es dóna un alineament entre els recursos disponibles i els recursos necessaris per tal de realitzar la tasca, la convivència amb aquesta tasca serà molt atractiva que si, pel contrari, un mateix és conscient que els recursos que té al seu abast estan molt lluny dels que serien necessaris per tal d’oferir un rendiment correcte.

D’altra banda, en la relació amb l’entorn, l’individu té una determinada percepció de pertinença al projecte en el que participa i al grup humà que el representa. En qualsevol nivell de desenvolupament grupal, es manté a nivell individual una determinada visió del propi projecte condicionada per moltes circumstàncies, conscients o inconscients, que poden afectar el seu nivell d’alineament amb el projecte. En aquest sentit, la relació amb el projecte no serà la mateixa en un equip amb un nivell de desenvolupament grupal avançat que un que es trobi estancat o en conflicte.

Aquestes dues palanques relacionals, la pròpia relació amb la tasca i amb l’entorn, són determinants per tal de trobar el sentit d’estar en un projecte concret. Sense sentit no hi ha convicció d’estar en un projecte i molt menys hi haurà desig de ser-hi. El sentit és el motor que ha de portar-nos a la necessària apropiació del projecte per tal d’assolir un objectiu determinat. Antoine de Saint-Exupéry, el cèlebre autor de El Petit Príncep, va escriure en un dels seus relats: “Si vols construir un vaixell, no comencis per buscar fusta, tallar taulons o distribuir el treball. Evoca primer en els homes i dones l’anhel d’una mar lliure i ampla”.

L’apropiació del projecte és el camí més segur a l’auto-motivació, tant necessària per a poder afrontar qualsevol objectiu professional o empresarial. En aquest sentit, Pep Marí, el prestigiós psicòleg esportiu, afirmava fa un temps al seu compte de Twitter: “Per tal d’auto-motivar- se és necessari trobar el sentit d’allò que es fa, gaudir del camí i augmentar la percepció del repte”.

És a partir d’aquí que ens podem entregar al projecte, dedicant a ell tot el nostre esforç i tot el nostre compromís per tal d’assolir els reptes i objectius prèviament definits.